Geen polonaise voor Iseldonk in 2021

Covid-19 gooit roet in het eten.

De richtlijnen van het RIVM laten het niet toe om een verantwoord carnavalsfeest te organiseren. Het bestuur van Stichting Iseldonk neemt haar verantwoordelijkheid en zal komend jaar al haar officiële activiteiten achterwege laten.

De traditionele 11e van de 11e viering in 2020 is het eerste evenement dat geen doorgang zal vinden. Op deze dag zou de abdicatie van Stadsprins Berto den Eerste en Jeugdprins Thijn den Eerste plaatsvinden. Berto en Thijn zullen nog een jaar langer de scepter zwaaien en zullen waar mogelijk acte de présénce geven om 2021 toch nog wat kleur te geven. Op de 11e van de 11e viering in 2021 zullen de hoogheden aftreden.

Ons carnavalshart bloedt maar gezond verstand en vooral gezondheid gaat boven alles.
De Stichting zet nu alles op alles om van 2022 een geweldig jaar te maken, in dat jaar viert Iseldonk namelijk haar 44-jarige jubileum. Een beter moment om dubbel feest te vieren is er natuurlijk niet.

Leus Stadsprins 2020