Rabobank steunt Stichting Iseldonk

Een zeer welkom gebaar

Rabobank Graafschap heeft een tijdelijk Coöperatief Fonds in het leven geroepen om verenigingen en stichtingen te steunen die door toedoen van het Covid-19 virus inkomsten hebben misgelopen en/of gemaakte kosten niet vergoed hebben gekregen.

Wij danken Rabobank Graafschap hartelijk voor hun gulle bijdrage aan Stichting Iseldonk.
Wederom laat Rabobank zien een betrokken en regionale bank te zijn.

#rabohelpt www.rabobank.nl