Henk klein Gebbink

Uutschieter 2019

Henk klein Gebbink krijgt zaterdag 2 maart de eervolle onderscheiding ‘Uutschieter 2019’ uitgereikt door Stichting Iseldonk, het overkoepelend orgaan van het Ulftse carnaval. Deze bijzondere onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ulftse gemeenschap.

Binnen het senatorenconvent (oud-stadsprinsen) van Stichting Iseldonk heeft een zorgvuldig en formeel overleg plaatsgevonden om te kunnen besluiten welke Ulftse inwoner dit jaar in aanmerking komt voor deze Iseldonkse ere-titel. Dit jaar zal deze onderscheiding uitgereikt worden aan Henk klein Gebbink.

De Iseldonkse  Uutschieter 2019 is geboren in Voor-Beltrum, een buurtschap tussen Groenlo en Beltrum. Henk is opgegroeid in een groot gezin van 11 kinderen. Henk had een droom en wens om later kapelaan te worden. Op 12-jarige leeftijd ging Henk naar het kleine Seminarie in Apeldoorn en later naar het groot Seminarie in Huis ter Heide en Rijsenburg. In de laatste jaren van zijn opleidingen was er vaak al een discussie over de verplichting van het celibaat. Henk en ook veel van zijn studiegenoten vonden dat het een vrije keus moest zijn.

Zo mocht Henk, niet tot priester ingewijd, pastoraal werk doen als pastor. In 1969 is Henk begonnen met zijn eerste parochiewerk in de Petrus en Paulus kerk in Ulft, als opvolger van kapelaan Dorrestein. Al heel snel was Henk ingeburgerd in de Ulftse gemeenschap. Hij nam naast het dagelijkse parochiaal werk ook de taak van lesgeven op de basisschool, het voortgezet onderwijs en de huishoudschool op zich.

Veel organisaties in de Ulftse gemeenschap hebben dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inzet  van Henk. Ook binnen de politiek van onze toenmalige Gemeente Gendringen was Henk geen onbekende en bracht door zijn inzet en kijk op de samenleving de politiek dichterbij de bevolking. Henk dirigeerde koren, hielp ouderen met computerles en was betrokken bij de oprichting van het VUC, Verenigd Ulfts Carnaval, dat later is opgegaan in Stichting Iseldonk.

Dit alles is maar een kleine greep uit de activiteiten van de Iseldonkse Uutschieter 2019.  Wie meer wil weten en horen en Henk persoonlijk wil feliciteren is van harte welkom tijdens de uitreiking op  zaterdagmiddag 2 maart vanaf 14.30 uur in de popzaal van de DRU-Cultuurfabriek.

Tijdens deze officiële middag zal  tevens de overhandiging van de stadssleutel aan Stadsprins Ton den Derde en Jeugdprinses Quinty den Eerste van Iseldonk plaatsvinden. De stadssleutel zal worden uitgereikt door Otwin van Dijk, burgemeester van de Gemeente Oude IJsselstreek.  Deze officiële middag zal er een gezellig carnavalesk programma worden aangeboden. De toegang is gratis

I

Henk klein Gebbink aan het werk als dirigent..