Uutschieter Iseldonk 2020

John Haverdil

John Haverdil krijgt zaterdag 22 februari de eervolle onderscheiding ‘Uutschieter 2020’ uitgereikt door Stichting Iseldonk, het overkoepelend orgaan van het Ulftse carnaval. Deze bijzondere onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ulftse gemeenschap. .

Binnen het senatorenconvent (oud-stadsprinsen) van Stichting Iseldonk heeft een zorgvuldig en formeel overleg plaatsgevonden om te kunnen besluiten welke Ulftse inwoner dit jaar in aanmerking komt voor deze Iseldonkse ere-titel. Dit jaar zal deze onderscheiding uitgereikt worden aan John Haverdil

De Iseldonkse Uutschieter 2020 is een geboren Ulftenaar. Om in carnavals-thermen te spreken: een Iseldonker. John doorliep net als elke Ulftse jongen keurig de lagere school, of zoals men dat tegenwoordig noemt, het basisonderwijs. Al snel daarna moest men al een keuze maken welke richting men uit zou willen in de maatschappij. De kunstacademie speelde al langer door het hoofd van John. Maar toen dat thuis op tafel kwam zag vader Haverdil dat niet zo zitten. Ook het in zijn voetsporen de maatschappij inwandelen zag vader Haverdil niet zitten. Vader Haverdil was namelijk werkzaam op de Olde Hut en dat vond hij niet de plek voor John.

Bij John kwam op jonge leeftijd al snel de vraag op: 'Hoe kunnen wij de maatschappij zo sturen dat iedereen goed en gelukkig kan leven?' Zo kwam hij al snel in aanraking met de politiek. Na diverse posten binnen de PvdA te hebben bekleed werd John van 2005 tot 2014 wethouder van de Gemeente Oude IJsselstreek. In die periode zijn er voor onze gemeente grote en belangrijke projecten gerealiseerd. Dat ging niet altijd even soepel; vaak met drie stappen vooruit en dan weer twee stappen achteruit. En, om het voorzichtig uit te drukken, met soms wat tegenwerking. Nu zijn wij best trots op het DRU Industriepark en het park Engbergen, dat landschappelijk aantrekkelijk is om te wandelen en te fietsen zo richting Voorst. Ook de milieubeweging trok John aan. Zo was hij actief met de protestmarsen tegen de snelle kweekreactor in Kalkar.

Dit alles is maar een kleine greep uit de activiteiten van de Iseldonkse Uutschieter 2020.  Wie meer wil weten en horen en John persoonlijk wil feliciteren is van harte welkom tijdens de uitreiking op  zaterdagmiddag 22 februari vanaf 14.30 uur in de popzaal van DRU-Industriepark..

Tijdens deze officiële middag zal tevens de overhandiging van de stadssleutel aan Stadsprins Berto den Eerste en Jeugdprins Thijn den Eerste van Iseldonk plaatsvinden. De stadssleutel zal worden uitgereikt door Otwin van Dijk, burgemeester van de Gemeente Oude IJsselstreek.  Deze officiële middag zal er een gezellig carnavalesk programma worden aangeboden.

De toegang is gratis. 

John Haverdil bij DRU Industriepark