Lintjesregen in Iseldonk

Jan Fischer en Theo Hendriksen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau

26 april 2021 werden wij verrast door het heugelijke bericht dat 2 zeer gewaardeerde vrijwilligers van Stichting Iseldonk door Burgemeester van Dijk zijn gedecoreerd.
Onder voorwendselen werden Jan en Theo naar een locatie gelokt alwaar Burgemeester van Dijk hen opwachtte. Na het uitspreken van de befaamde woorden: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd” werd bij de heren het dik verdiende lintje opgespeld.

Jan Fischer:
De voordracht van Jan kwam voort vanuit Stichting Iseldonk. Jan heeft zich decennia ingezet voor Stichting Iseldonk en het Ulftse Carnaval. Als lid van de pronkzitting commissie, lid van het bestuur, voorzitter van de leuzen club, buutreedner en op vele andere vlakken is Jan actief geweest. In 1980 is Jan Stadsprins geweest. Al bijna 68 jaar is Jan lid van voetbalvereniging Ulftse Boys en één van de drijvende krachten achter de vereniging. Hij is lid van het bestuur en een tijd voorzitter geweest, hij heeft vanaf 2004 deel uitgemaakt van de horeca-commissie en is intensief betrokken geweest bij vele activiteiten en festiviteiten. Jan is medeoprichter van buurt/ carnavalsvereniging de Zoadzakkenstroat (naam door Jan verzonnen) en zeer actief geweest is straatversiering en bouwen van praalwagens.  Jan is al jaren als vrijwilliger betrokken bij het techniekonderwijs op de Wesenthorst.

 Theo Hendriksen:
De voordracht van Theo komt voort vanuit de Eendracht. Theo heeft een groot schuttershart, is 16 jaar bestuurslid van schutterij de Eendracht geweest en actief betrokken bij de concourscommissie. Momenteel is Theo nog actief als vrijwilliger en lid van de Gilderaad.  Voor de Moeder Teresa Stichting is Theo initiator voor de bouw van woningen voor arme gezinnen in Roemenië. Bij Stichting Iseldonk waar Theo in 2004 Stadsprins is geweest is Theo nog steeds actief vrijwilliger. Zijn huidige functie is penningmeester van de Senaat (raad van oud-prinsen) en stelt belangeloos zijn deuren open als oefenruimte voor de dansgarde en bouwlocatie voor de praalwagens voor de optocht.

Stichting Iseldonk feliciteert beide heren van harte met deze welverdiende onderscheiding

Jan Fischer en Theo Hendriksen gedecoreerd