Van VUC naar Stichting Iseldonk

Historie Stichting Iseldonk

Stichting Iseldonk heeft ten doel het organiseren, stimuleren en ondersteunen van alle soorten van activiteiten die betrekking hebben op of met het carnaval. Hieronder vallen dus ook de activiteiten van b.v. scholen en buurten.

De opzet voor deze formulering van activiteiten is door de jaren heen gegroeid. De eerste activiteiten met een gemeenschappelijk karakter vonden plaats in 1967 en bestonden o.a. uit een gezamenlijke optocht van de diverse carnavalsverenigingen. Er was toen nog geen duidelijk gestructureerd overlegorgaan. 

Na een aantal jaren ontstond ook de behoefte om een gezamenlijke "Stadsprins" in te zetten.Hiertoe werd in 1977 het Verenigd Ulfts Carnaval (VUC) opgericht, waarin afgevaardigden van alle Ulftse Carnavalsverenigingen zitting kregen. In 1978 zag de eerste stadsprins het levenslicht op een in het gemeenschapshuis De Smeltkroes gehouden pronkzitting. De financiële lasten lagen zowel bij de aangesloten verenigingen en horecagelegenheden als bij het VUC. Door het teloorgaan van een aantal verenigingen was deze samenwerking in 1985 niet langer een basis voor de activiteiten die inmiddels werden ontplooid.

Derhalve kwamen alle activiteiten onder een nieuwe paraplu n.l. Stichting Iseldonk. De stichting werkt met een aantal werkcommissies en een groot aantal medewerkers.

Steeds weer zullen wij, en al onze medewerkers, alert blijven op de ontwikkeling van het carnaval in Ulft en zullen we alles in het werk stellen om ook voor de toekomst dit gemeenschapsfeest voor jong en oud in onze eigen woon- werk- en leefomgeving in stand te houden.

Links carnavalsverenigingen:
Carnavalsvereniging de Pol
de Szoepstengels
de Sleegstraat
Zoadzakkenstraat